ExpertDotacje.pl

Informator unijny

Czy mogę sfinansować w projekcie wydatki już poniesione?

Jedną z podstawowych zasad realizacji projektów finansowanych z UE jest to, że odnoszą się do okresu kwalifikowalności wydatków i są poniesione w tym okresie. ...

Więcej na EkspertDotacje.pl »

Jak przygotować wniosek o dofinansowanie ze środków EFS?

Warto przybliżyć sobie kilka elementarnych zasad dotyczących przygotowania wniosku dofinansowanego z EFS

Więcej na EkspertDotacje.pl »